Info:
Ei ilmoitettuja infoja
Koulutus:
Ei ilmoitettuja koulutuksia

Tietosuojaseloste

Tässä dokumentissa kuvataan antamiesi henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet mahdollisimman selkeästi.
Liity mukaan valmennukseen

Seloste Päivitetty 25.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

Agendium Oy
Kalevantie 2, 33100 Tampere, Suomi

Puhelin: +358 10 231 6010
Sähköposti: tiimi [at] tietosuojamalli.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ismo Paananen, toimitusjohtaja
Kalevantie 2, 33100 Tampere, Suomi

Puhelin: +358 40 728 8299
Sähköposti: ismo.paananen [at] agendium.com

3. Rekisterin nimi

Kauppakamarin tietosuojavalmennuksen osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään:

- kauppakamarin tietosuojavalmennukseen liittyvien palveluiden toimittamiseksi
- kauppakamarin jäsenyyden tarkistamiseksi sekä
- tietosuojavalmennukseen liittyvistä palveluista tiedottamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Itse ilmoitetut kiinnostuksen aiheet
Kauppakamari, jonka jäsen organisaatio on

Tietoja säilytetään tietosuojavalmennuksen jäsenyyden jatkumisen ajan, joka on mahdollista peruuttaa milloin tahansa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta heidän antamaansa suostumukseen perustuen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa eteenpäin tietosuojavalmennukseen liittyneille kauppakamarille, johon rekisteröity ilmoittaa kuuluvansa tietoja antaessaan. Rekisteröidyltä kerätään suostumus tietojen luovuttamiseen tietoja annettaessa.

Luovutettua tietoa käytetään tietosuojavalmennusta tukeviin toimenpiteisiin, kuten kauppakamarin jäsenyyden tarkistamiseen. Henkilötiedot luovutetaan ainoastaan kauppakamarille, johon kukin rekisteröity ilmoittaa kuuluvansa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista sijaitsee fyysisesti Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Tämä verkkosivusto, jolla tietoja rekisteriin täytetään, on suojattu SSL-suojauksella.

10. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon
oikaisua sekä oikeus peruuttaa antamansa suostumus ja täten estää henkilötietojen käsittely jatkossa. Näitä oikeuksia koskevat pyynnöt pyydämme lähettämään osoitteeseen tiimi@tietosuojamalli.fi, josta rekisterinpitäjä huolehtii tiedon välittämisen eteenpäin muille osapuolille.